Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:30 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
    Δομοκός  3.11.2017

                                                  Αριθ.Πρωτ: 10688                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
   
Δν/ση: Πλατεία Μουσών 1,           
ΤΚ       35010,  Δομοκός
Τηλ. 2232350221
Fax.2232022242
E: mail e.zisopoulou@domokos.gr
    ΠΡΟΣ
Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού
Σχετ: α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ) 102/Α’/2002).
β)Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003)
γ)Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α’/2010).
δ) Το ΓΓ3/13-01-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά την εφαρμογή  του Προγράμματος «Καλλικράτης»

Παρακαλείσθε να προσέλθετε, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:30 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού, στην Πλατεία Μουσών 1, για να συμμετέχετε και να καταθέσετε τις προτάσεις σας, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού, σχετικά με το παρακάτω θέμα:
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. παρακαλούνται να είναι ενήμεροι του αντίστοιχου σχεδίου ευθύνης των υπηρεσιών τους, των υλικών και μέσων που διαθέτουν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης κι έγκαιρη εφαρμογή των εγκυκλίων διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διέπεται από τις περί ευθυνών διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νομοθεσίας, η συμμετοχή όλων σας στη σύσκεψη κρίνεται απαραίτητη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΜΕΛΗ Σ.Τ.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σ.Τ.Ο.
1.    κ. Γκούβας Αθανάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
2.    κ. Οικονόμου Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3.    Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
4.    Ανχης (ΥΠ) Σπυρίδων Παπαδόπουλος, ΚΕ.Υ.Π.
5.    Διοικητή Α.Τ. Δομοκού
6.    Διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού, Επ/γο Μπάρκα Χρήστο,
7.    κα Σμπιλίρη Δήμητρα, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δομοκού
8.    κ. Παλαιογιάννη Ιωάννη, Δασολόγος Δασαρχείου Λαμίας
9.    κ. Χριστόπουλο Οδυσσέα, Πρόεδρο Κυνηγετικού Συλλόγου Δομοκού
Β. Εμπλεκόμενοι Φορείς βάσει της αριθμ  220/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
1.    κα  Ζηκούλη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος , Δήμου Δομοκού
2.    κ. Τσούτσος Δημήτριος, Συντονιστής Διευθυντής Κέντρου Υγείας Δομοκού

Γ.  ΑΙΡΕΤΟΙ
1.    Αντιδήμαρχοι Δομοκού
2.    Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σ.Τ.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
1.    κ. Κόγια Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
2.    κ. Νιάνιο Χρήστο (Δημοτικός Σύμβουλος)
3.    Υπλγό (ΥΠ) Κηρύκο Κωνσταντίνο, ΚΕ.Υ.Π.
4.    Αστυνόμο Β΄ Δεληγιάννη Ιωάννη, Α.Τ. Δομοκού
5.    Πυρμο (12850) Τσούμα Σεραφείμ του Νικολάου
6.    κ. Μπακοστέργιο Δημήτριο, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Δομοκού
7.    κ. Χριστόπουλο Νικόλαο, Δασοπόνος Δασονομείο Δομοκού
8.    κ. Πανάρα Χρήστο, Αντιπρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δομοκού


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΊ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΩΝ ΦΟΡΈΩΝ
1.    κα Μακρή Ελένη, Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντίατρο Κέντρου Υγείας Δομοκο
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment