Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού
Διαβάστε παρακάτω την αριθ.25η/2017 πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                         
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ        Δομοκός     24 /11/2017
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ        Αριθ.Πρωτ: 11507
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ       
       

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:  25/  2017   
       
ΠΡΟΣ:   Τα τακτκά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού κ.κ:       
1    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
2    ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
3    ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   
4    ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
5    ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
6    ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
ΚΟΙΝ:   Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού κ.κ:       
1    ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
2    ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
3    ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
4    ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
5    ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ        
1    Κυριαζής Κεφαλάς, προϊστάμενος Τμήματος Οικ/κών Υπηρεσιών   
Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, την 29η Νοεμβρίου  2017 ημέρα: Τετάρτη  και ώρα 9:00, στην  Έδρα του Δήμου στο Δομοκό [αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου] για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:       
       
α'    Προηγούνται…   
1]    Ανακοινώσεις Προέδρου.   
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Μελών Ο.Ε.   
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο:75 παρ.3 του Ν.3852/2010.   
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.   
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    Εισήγηση

1    ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 42318406 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ"    Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών
2    ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ  2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΒΔ 48/ 17/5-15/6/1959    Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών
3    ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΛΟΖΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Δ ΔΟΜΟΚΟΥ(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)    Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών
4    ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017    Τμήμα Οικονομικών Υπ/σιών
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    ,
    Δημήτριος Ι. Τζιαχρήστας  


Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment