Ανακοίνωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Δομοκού για την ανανέωση και χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 26/10/2017 και  έως 30/11/2017 θα γίνεται η ανανέωση και η χορήγηση νέων  δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ για το έτος 2017 στα Κ.Ε.Π. Όσοι επιθυμούν να θεωρήσουν την κάρτα τους ή να βγάλουν καινούργια κάρτα θα πρέπει να προσέλθουν στο Κ.Ε.Π. προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.α)Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία τουλάχιστον 67%,  ή
   β)Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοτουμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των  Δήμων, ή     
   γ) Οι ασφαλισμένοι μπορούν να προσκομίσουν Απόφαση Διοικητικού Δ/ντη  Ασφαλιστικού φορέα  ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής που να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη τουλάχιστον 67%
  δ)Για τους τυφλούς και Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Δήμων για να λάβουν κάρτα συνοδού απαιτείται Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής που ν’ αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία >80% ή δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
  ε)Για υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος, απαιτείται  Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
3. Αν πρόκειται για έκδοση νέας κάρτας θα προσκομίζονται δύο πρόσφατες φωτογραφίες ενώ για όσους δικαιούνται συνοδό θα προσκομίζονται τρεις φωτογραφίες.
4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας του φορολογικού έτους 2016.
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment