Ερώτηση για τις σημαντικές καταστροφές αγροτικών καλλιεργειών από αγριόχοιρους στο Νομό Φθιώτιδος

«Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, με πρωτοβουλία του Βουλευτή του Νομού Φθιώτιδος Γιάννη Σαρακιώτη, αναφορικά με τις σημαντικές καταστροφές αγροτικών καλλιεργειών από αγριόχοιρους στο Νομό Φθιώτιδος και άλλους νομούς και τη μη αποζημίωση των πληγέντων αγροτών».

Με κοινοβουλευτική ερώτηση, που κατατέθηκε χθες 28-07-2016 στη Βουλή, με πρωτοβουλία του βουλευτή του Ν. Φθιώτιδος Γιάννη Σαρακιώτη, την οποία συνυπογράφουν ακόμη δέκα κυβερνητικοί βουλευτές, τίθενται υπόψη των συναρμοδίων Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, οι μεγάλες καταστροφές, που έχουν προκαλέσει αγριόχοιροι σε εκτεταμένες καλλιέργειες πολλών περιοχών του Νομού Φθιώτιδας, αλλά και άλλων νομών, και η μη αποζημίωση των πληγέντων αγροτών ιδίως ορεινών περιοχών, οι οποίοι εκ του λόγου αυτού υφίστανται μεγάλη απώλεια εισοδήματος.

Το πρόβλημα, που εκτίθεται αναλυτικά στο κείμενο της κατατεθείσας ερώτησης, αποδίδεται στην, για διάφορους λόγους, σημαντική αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ, όπως αναπτύσσεται, επιτείνεται από το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία σήμερα δεν καλύπτει οικονομικά τις καταστροφές που υφίστανται παραγωγοί από τα αγριογούρουνα παρά μόνο αυτές σε περιοχές υπαγόμενες στη Συνθήκη RAMSAR, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται, ωστόσο, οι πληγείσες περιοχές του Νομού Φθιώτιδος όπως και στην πλειοψηφία τους πολλές άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια.  

Τέλος, ζητείται από τους αρμόδιους Υπουργούς να τοποθετηθούν επί του θέματος ως προς το εάν προτίθενται να λάβουν άμεσα, και ποια ακριβώς μέτρα, για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, που θίγει σοβαρά τα εισοδήματα παραγωγών κυρίως σιτηρών, οπωροκηπευτικών και οσπρίων στη Φθιώτιδα σε περιοχές της Λαμίας, της Μακρακώμης, του Δομοκού και της Λοκρίδας (βλ. Έξαρχος, Κυρτώνη, Ζέλι, Γουλέμι) αλλά και σε άλλους νόμους.

Αθήνα, 28/07/2016
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ.:
-    Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-    Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα:  «Σημαντικές καταστροφές αγροτικών καλλιεργειών από αγριόχοιρους στο Νομό Φθιώτιδος και άλλους νομούς και μη αποζημίωση των πληγέντων αγροτών»

Μεγάλες καταστροφές έχουν προκαλέσει αγριόχοιροι σε εκτεταμένες καλλιέργειες πολλών περιοχών του Νομού Φθιώτιδας αλλά και άλλων νομών. Λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης του αριθμού τους, τα αγριογούρουνα αποτελούν πλέον μάστιγα για τους καλλιεργητές. Αγρότες καταγγέλλουν ότι οι παραγωγές, κυρίως σε σιτηρά, οπωροκηπευτικά και όσπρια ήταν εμφανώς μειωμένες σε περιοχές της Λαμίας, της Μακρακώμης, του Δομοκού και της Λοκρίδας (βλ. Έξαρχος, Κυρτώνη, Ζέλι, Γουλέμι). Εξαιτίας αυτού του γεγονότος πολλοί καλλιεργητές  δημητριακών, οσπρίων και κηπευτικών  αποφεύγουν να ξανασχοληθούν  με τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αγροτικού εισοδήματος κυρίως σε ορεινές περιοχές. 

Η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία και βάσει του Κανονισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) δεν καλύπτει οικονομικά τις καταστροφές που υπέστησαν οι παραγωγοί από τα αγριογούρουνα. 

Ζημιά προκληθείσα από αγριογούρουνα που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. θεωρείται η καταστροφή ή η απώλεια της φυτικής παραγωγής των συστηματικών καλλιεργειών που αναπτύσσονται μόνο στις περιοχές που προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 9 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. (εγκριθείς δυνάμει της υπ’ αριθμ. 157502/ 27.07.2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΦΕΚ Β’ 1668/ 27.07.2011) προβλέπει ρητά ότι ζημία από άγρια ζώα που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής, που προκαλείται από αγριογούρουνα αποκλειστικά στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη Συνθήκη RAMSAR.

Ωστόσο, η Συνθήκη RAMSAR δεν καλύπτει καμία περιοχή του Νομού Φθιώτιδος, όπως δεν καλύπτει και πλήθος άλλων περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, όπου επίσης το φαινόμενο των καταστροφών από αγριογούρουνα είναι οξύτατο. Σημειωτέον, ότι στη Συνθήκη RAMSAR εντάσσονται μόνον 11 συγκεκριμένοι Ελληνικοί υγρότοποι που θεωρούνται διεθνούς σημασίας.

Παράλληλα, η Δασική νομοθεσία για την προστασία των αγρίων θηραμάτων προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θήρευσης. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η αύξηση της κυνηγετικής κάρπωσης, θα μπορούσε να συμβάλλει στον περιορισμό του συγκεκριμένου φαινομένου, κατά τόπους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τυχόν επιπτώσεις αυτής της ενέργειας.

Μία άλλη, αλλά συναφής, παράμετρος του θέματος αφορά την πιθανότητα γενετικού υβριδισμού από την επιμειξία άγριων χοίρων με ήμερα.  Η ελεύθερη συμβίωση και των δύο φυλών έχει ως αποτέλεσμα τη γενετική αλλοίωση των αρχικών χαρακτηριστικών του αγριόχοιρου, με όλες εκείνες τις αρνητικές συνέπειες (περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές). Ωστόσο, εάν δεν εντοπισθεί η αίτια της αύξησης του πληθυσμού και γενικότερα του φαινομένου να συναντούμε «αγριόχοιρους» που έχουν την τάση να συνυπάρχουν όλο και πιο συχνά, αναζητώντας πηγή τροφής κοντά στον άνθρωπο, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τη λύση του προβλήματος.  Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι εάν ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να ελεγχθεί μερίδα κτηνοτρόφων, που εκτρέφουν ήμερους/ ημίαιμους χοίρους ανεξέλεγκτα ακόμη και σε βιότοπο, όπου επικρατούσε ο άγριος πληθυσμός, ώστε να εξαλειφθεί η πιθανότητα υβριδισμού.

Ενόψει των ανωτέρω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Εξετάζετε το ενδεχόμενο λήψης συγκεκριμένων μέτρων, και ποιων, για τη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων σε συγκεκριμένες περιοχές όπου παρατηρείται το φαινόμενο εκρηκτικής αύξησης του πληθυσμού τους;
2.    Είναι στις προθέσεις σας να εξετάσετε το σοβαρό ζήτημα των προκαλούμενων καταστροφών καλλιεργειών από αγριόχοιρους προς την κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων, ει δυνατόν, και μέσω της ένταξης στο καθεστώς αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. και των περιπτώσεων εκείνων καταστροφών από αγριόχοιρους σε αγροτικές καλλιέργειες και εκτός προστατευόμενων περιοχών βάσει της Σύμβασης RAMSAR, όπως π.χ. αυτές εντός του Νομού Φθιώτιδος;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σαρακιώτης Ιωάννης
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν
Καραναστάσης Απόστολος
Κωστοπαναγιώτου Ηλίας
Μανιός Νικόλαος
Μιχελής Αθανάσιος
Ντζιμάνης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Παυλίδης Κωνσταντίνος
Τζούφη Μερόπη
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment