9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 3 Ιουνίου 2016       
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ       
       
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ: 5193       
       
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ       
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου   
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221   
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης   
    6972147545   
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   9η / 2016   
       
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)       
       
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την:  9η Ιουνίου 2016 ημέρα:  Πέμπτη και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:         
       
α'    Προηγούνται..   
       
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.   
       
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.   
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010   
       
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.   
       
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ
        1ο     Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων»     Τεχνική Υπηρεσία
2ο     Παράταση πίνακα υλοτομίας για την ξύλευση του Διακατεχόμενου Δάσους Μακρυρράχης, προς κάλυψη των ατομικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας, για το έτος 2016    Τεχνική Υπηρεσία
3ο     Έγκριση προμήθειας βιβλιων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δομοκού.    Πρόεδρος Δ.Σ.
4ο     Έγκριση και Διάθεση πίστωσης ποσού,  που αφορά στον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου Δομοκού    Πρόεδρος Δ.Σ.
5ο     Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ομβριακής για παραχώρηση της πλατείας στην Τ.Κ. Ομβριακής (Σχετ: Η αριθμ 4/2016 απόφαση του Τ.Σ. Ομβριακής)    Οικονομική Υπηρεσία
6ο     Παράταση χρόνου περαίωσης για την "Προμήθεια και τοποθέτηση εγκατάστασης υπέργειας γεφυροπλάστιγγας στη Δ.Κ. Δομοκού"    Οικονομική Υπηρεσία
7ο     Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την "Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"    Δήμαρχος
8ο     Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2016    Οικονομική Υπηρεσία
       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ       
       
Νικόλαος Καλημέρης       
       
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment