Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαΐου, το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 19 Μαΐου 2016           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ:4528           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   8η / 2016       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την:  26η Μαΐου 2016 ημέρα:  Πέμπτη και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2016
1ο     Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2016 - 2017    Γραφείο Παιδείας    89η
2ο     Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Δομοκού    Γραφείο Παιδείας    90η
3ο     Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία     91η
4ο     Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Δικτύων άρδευσης αρδευόμενης έκτασης από λιμνοδεξαμενή Ν. Μοναστηρίου"    Τεχνική Υπηρεσία     92η
5ο      Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου    «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΧΛΑΔΙΑΣ»     Τεχνική Υπηρεσία     93η
6ο     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Επισκευή - Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παλαμά"    Τεχνική Υπηρεσία     94η
7ο      Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου    «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΛΙΝΕΣ –ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ»     Τεχνική Υπηρεσία     95η
8ο     Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου    «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΚ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ  »     Τεχνική Υπηρεσία     96η
9ο     Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ»     Τεχνική Υπηρεσία     97η
10ο      Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΤΙΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗ ΡΙΤΑ ΕΩΣ ΡΕΜΑ, ΑΚΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΙΑΚΟΥ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ»     Τεχνική Υπηρεσία     98η
11ο      Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου    «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΩΝ »     Τεχνική Υπηρεσία     99η
12ο      Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ –ΤΣΕΡΝΗΣ-ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ»    Τεχνική Υπηρεσία     100η
13ο      Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΜΟΠΚΟΥ-ΘΑΥΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ»    Τεχνική Υπηρεσία     101η
14ο     Έγκριση υδραυλικής μελέτης του έργου: "Ανάπλαση σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία     102η
15ο     Έγκριση Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: "Ανάπλαση σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία     103η
16ο     Έγκριση τοπογραφικής  μελέτης του έργου: "Ανάπλαση σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία     104η
17ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Επέκταση γέφυρας στη θέση Μουριές Τ. Κ. Αγραπιδιάς"    Τεχνική Υπηρεσία     105η
18ο     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Κ. Ν. Μοναστηρίου"    Τεχνική Υπηρεσία     106η
19ο     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβήςτου έργου "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου ΔΔ Δομοκού"      Τεχνική Υπηρεσία     107η
20ο     Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πέτσα Γεώργιου  για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση  έτους 2016 του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες     Γραφείο Δημάρχου    108η
21ο     Συντήρηση - Επισκευή και Προμήθεια Ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Δομοκού     Οικονομική Υπηρεσία    109η
22ο     Αποδοχή ποσού 1.751,19 € που αφορά στην Αξιοποίηση Πηγών Εκκάρας    Οικονομική Υπηρεσία    110η
23ο     Έγκριση απολογισμών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού για τα έτη 2012, 2013 και 2014    Οικονομική Υπηρεσία    111η   
24ο     Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού οικ. Έτους 2015 & Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 που αφορά στο Τ.Ο.Ε.Β. 5ης Ζώνης Θεσσαλίας    Οικονομική Υπηρεσία    112η   
25ο     Έγκριση Μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εξόδων μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου οικ. έτους 2016 σύμφωνα με το Β.Δ. 17-5/15-6-59    Οικονομική Υπηρεσία    113η   
26ο     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016    Δήμαρχος    114η   
27ο     Έγκριση οριστικής παραχώρησης οικοπεδου εντός οικισμού της τοπικής κοινότητας Πουρναρίου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής για την ανέγερση Πνευματικού Κέντρου (Εξ αναβολής)    Οικονομική Υπηρεσία    115η   
               
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ               
               
Νικόλαος Καλημέρης   
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment