Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού:      
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ    Δομοκός, 13/4/ 2016
                                        Αριθ.Πρωτ:3491
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δν/ση Έδρας: Πλατεία Μουσών 1,           
Δομοκός
ΤΚ       35010
Πληροφορίες:  Zησοπούλου Ευαγγελία                     
Τηλ. 2232350221
Fax.2232350221
e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr    ΠΡΟΣ
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
    .

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού
Σχετ: α)    Ν. 3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ)
102/Α 72002).
β)    Υ.Α. 1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑ ΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β 72003)
γ)    Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης —
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α 72010).
δ)   Το ΓΓ3/13-01-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Λειτουργία
             Συντονιστικών  Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά την εφαρμογή     του Προγράμματος
«Καλλικράτης»
Παρακαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού, στην Πλατεία Μουσών 1, για να συμμετέχετε και να καταθέσετε τις προτάσεις σας, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού, σχετικά με τα παρακάτω:
1.    Απολογισμός χειμερινής Περιόδου 2015 - 2016
2.    Λήψη προληπτικών μέτρων και ετοιμότητα των φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2016
Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. παρακαλούνται να είναι ενήμεροι του αντίστοιχου σχεδίου ευθύνης των υπηρεσιών τους, των υλικών και μέσων που διαθέτουν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης κι έγκαιρη εφαρμογή των εγκυκλίων διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διέπεται από τις περί ευθυνών διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νομοθεσίας, η συμμετοχή όλων σας στη σύσκεψη κρίνεται απαραίτητη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΜΕΛΗ Σ.Τ.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σ.Τ.Ο.
1.    κ. Γκούβας Αθανάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
2.    κ. Οικονόμου Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3.    Προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας
4.    Ανχης (ΥΠ) Σπυρίδων Παπαδόπουλος, ΚΕ.Υ.Π.
5.    Διοικητή Α.Τ. Δομοκού, Αστυνόμο Α΄ Γκούτα Θωμά
6.    Διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού, Επιπυραγό Μπάρκα Χρήστο,
7.    κα Σμπιλίρη Δήμητρα, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δομοκού
8.    κ. Παλαιογιάννη Ιωάννη, Δασολόγος Δασαρχείου Λαμίας
9.    κ. Χριστόπουλος Οδυσσέας, Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δομοκού
Β. Εμπλεκόμενοι Φορείς βάσει της αριθμ 220/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
1.    κα Ζηκούλη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος , Δήμου
Δομοκού
2.    κ. Τσούτσος Δημήτριος, Συντονιστής Διευθυντής Κέντρου Υγείας Δομοκού
Γ. ΑΙΡΕΤΟΙ
1.    Αντιδήμαρχοι Δομοκού
2.    Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σ.Τ.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
1.    κ. Κόγια Γεώργιο (Δημοτικός Σύμβουλος)
2.    κ. Νιάνιο Χρήστο (Δημοτικός Σύμβουλος)
3.    Υπλγό (ΥΠ) Κηρύκο Κωνσταντίνο, ΚΕ.Υ.Π.
4.    Αστυνόμο Β' Δεληγιάννη Ιωάννη, Α.Τ. Δομοκού
5.    Πυρμο (12850) Τσούμα Σεραφείμ του Νικολάου
6.    κ. Μπακοστέργιο Δημήτριο, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Δομοκού
7.    κ. Χριστόπουλο Νικόλαο, Δασοπόνος Δασονομείο Δομοκού
8.    κ. Καραμπότση Δημοσθένη, Μέλος Κυνηγετικού Συλλόγου Δομοκού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΊ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΈΩΝ
1.   κα Μακρή Ελένη, Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντίατρο Κέντρου Υγείας
Δομοκού
Share on Google Plus

About LamiaTimes.gr

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment