Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού την 29η Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού την 29η Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 25 Ιανουαρίου  2016
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ:850

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες Ε. Ζησοπούλου
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:   223 2350 221
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:   Ν.Καλημέρης
6972147545
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    1η / 2016

ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την:   29 Ιανουαρίου  2016 ημέρα:      Παρασκευή  και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  

α' Προηγούνται..

1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.

2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2016
1ο "
Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή των άρθρων 67 παρ. 1 και 70 του ΠΔ 28/1980 ""Παραλαβή Προμηθειών Εργασιών και Μεταφορών "" του Δήμου Δομοκού" Πρόεδρος Δ.Σ.
2ο "
Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Δομοκού." Πρόεδρος Δ.Σ.
3ο Συγκρότηση της Επιτροπής, τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Υπαλλήλων, του άρθρου 28 παρ.1 "Παραλαβή υλικών" του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απ. ΥΠΕΣΔΑ 11389/1993) ύστερα  από διενέργεια κλήρωσης ΠΚ. 364/13-1-2016 Πρόεδρος Δ.Σ.
4ο Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 2 του ΠΔ 171/1987 για την "Παραλαβή Έργων συνολικού Προϋπολογισμού μέχρι € 7.219,36 με ΦΠΑ". Πρόεδρος Δ.Σ.
5ο Αντικατάσταση Μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού Γραφείο Παιδείας
6ο Έγκριση μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2016-2017 Γραφείο Παιδείας
7ο Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 1.375€ για τη συμμετοχή στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έγκριση ενεργειών Δημοτικού Ταμία για το σκοπό αυτό. Γραφείο Παιδικών Σταθμών
8ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
9ο Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
10ο Έγκριση Παράτασης Σύμβασης Ταχυμεταφορών ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ Οικονομική Υπ/σία 10η
11ο Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Εισπράξεων Ταχυπληρωμής Τελών Οικονομική Υπ/σία 11η
12ο Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου στο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2016 Πρόεδρος Δ.Σ. 12η
13ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής  από 1.9.2014-31.12.2015 Δήμαρχος 13η
14ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 (Σχετ.: η αριθμ 1/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής & η αριθμ 3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) Δήμαρχος 14η
15ο Έγκριση Προσχεδίου Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 Δήμαρχος 15η


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Νικόλαος Καλημέρης
Share on Google Plus

About Lamia Times

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

«Τ’ αγγειά γινήκαν θυμιατά/και τα σκατά λιβάνι/οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι/κι οι κλέφτες καπετάνιοι»

Ανώνυμος είπε...

Ο πάντα επίκαιρος Γεώργιος Σουρής:

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
Ο Σουρής πρέπει να έγραψε το ποίημα, κάπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Δυστυχώς όμως η "παραγωγή" γαϊδάρων συνεχίζεται και αυξάνεται επικίνδυνα!


Ενας σύγχρονος Σουρης θα έλεγε:

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί λαμογια βγάζεις τώρα;


Συνεχίζουμε.....

Σκατά εδώ, σκατά εκεί, σκατά κι ο κόσμος όλος
κι απ’ τα πολλά σκατά, μου πιάστηκε κι ο κώλος.

Έρχεται ο ένας ο σκατάς, θαρρούμε πως σωθήκαμε,
σαν φύγει όμως βλέπουμε πως αποσκατωθήκαμε.


Ανώνυμος είπε...

Ο "Κατσαπλιας" και ο ψευτομαγκας ταχυδρόμος.....

Όποιος βρει ποιος είναι Κατσαπλιας και ποιος ειναι ο ψευτομαγκας
κερδίζει ένα 25λιτρο δοχείο ΧΛΩΡΙΟ.

To δοχείο θα το παραλάβετε από τον ίδιο τον ταχυδρόμο ,το παρέχει δωρεάν η μάντρα του σιδερά,οποίος ήταν πρωτοστάτης στις απευθείας αναθέσεις χλωρίου στο δήμο Δομοκού και απευθείας ρίξεις χλωρίου στις δεξαμενές ποσίμου ύδατος.