Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίων στην θέση Σχολικό στην Τ.Κ Ξυνιάδας.

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην θέση Σχολικό Ανατολικό Τμήμα που βρίσκεται στη Τ.Κ Ξυνιάδας.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Προκηρύσσει ότι:
Την 9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄-12:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Ξυνιάδας θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 44,853 στρ, στην θέση Σχολικό Ανατολικό Τμήμα που βρίσκεται στη Τ.Κ Ξυνιάδας.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για μία [1] καλλιεργητική περίοδο από: την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι 31/10/2016, για "ξηρικές" καλλιέργειες (Σιτάρι, Κριθάρι, Βίκος, κλπ).
Ως κατώτατο όριο μισθώματος του κτήματος ορίζεται το ποσό των:  25,00 ΕΥΡΩ ανά στρέμμα ήτοι: 1.121,33 ΕΥΡΩ συνολικά ετησίως για "ξηρικές" καλλιέργειες (Σιτάρι, Κριθάρι, Βίκος, κλπ).
Το μίσθωμα θα καταβληθεί ΕΦΑΠΑΞ σε μια και μοναδική δόση στο Ταμείο του Δήμου Δομοκού, την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Για να λάβει κανείς μέρος στην δημοπρασία καλείται να προσκομίσει Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο), Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 112,00 ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Δευτέρα  , 16 Νοεμβρίου  2015 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-           
ΣυνημμένοΜέγεθος
Περιληπτική διακήρυξη.33.5 KB
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην θέση Σχολικό Δυτικό Τμήμα που βρίσκεται στη Τ.Κ Ξυνιάδας.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
 Προκηρύσσει ότι:
Την 9η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄-13:00΄π.μ. στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Ξυνιάδας θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 44,853 στρ, στην θέση Σχολικό Δυτικό Τμήμα που βρίσκεται στη Τ.Κ Ξυνιάδας.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για μία [1] καλλιεργητική περίοδο από: την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι 31/10/2016, για Ανοιξιάτικες καλλιέργειες.
Ως κατώτατο όριο μισθώματος του κτήματος ορίζεται το ποσό των:  50,00 ΕΥΡΩ ανά στρέμμα ήτοι: 2.242,65 ΕΥΡΩ συνολικά ετησίως για για Ανοιξιάτικες καλλιέργειες (Βιομ.Τομάτα , Καλαμπόκι, Κηπευτικά).
Το μίσθωμα θα καταβληθεί ΕΦΑΠΑΞ σε μια και μοναδική δόση στο Ταμείο του Δήμου Δομοκού, την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Για να λάβει κανείς μέρος στην δημοπρασία καλείται να προσκομίσει Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας από τον Δήμο Δομοκού (Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο), Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 225,00 ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Απαραίτητη είναι η παρουσίαση γνωστού και αξιόχρεου εγγυητή κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το Συμφωνητικό.
Σε περίπτωση που η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη, Δευτέρα  , 16 Νοεμβρίου  2015 τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Δομοκού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2232350507 κα Γεωργούση Γεωργία.-        
ΣυνημμένοΜέγεθος
Περιληπτική διακήρυξη.33.5 KB
Share on Google Plus

About Unknown

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment