Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού την Τρίτη 24η Νοεμβρίου 2015

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού την Τρίτη 24η Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 19 Νοεμβρίου 2015           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ: 14420           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    20η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 24η Νοεμβρίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών του Δήμου Δομοκού, έτους 2016     Δήμαρχος    255η
2ο     Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού  Δήμου Δομοκού, έτους 2016 (Σχετ: Η αριθμ.     26/2015        Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)    Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.      256η
3ο     Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δομοκού (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 (Σχετ: Η αριθμ.      173/2015        Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)    Δήμαρχος    257η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 19 Νοεμβρίου 2015           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ: 14421           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           

Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    21η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  και Εκτελεστή της Διαθήκης Υφαντή, κ. Καραμήτρο Σπύρο (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 24η Νοεμβρίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 14:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     Έκδοση ψηφίσματος για την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας    Δήμαρχος    258η
2ο     Έγκριση  της υπ΄αριθμ 166/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού που αφορά σε Δικαιούχους υποτροφίας εκ του Κληροδοτήματος Κ. Α. Υφαντή για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015    Οικονομική Υπηρεσία    259η
3ο     Έγκριση  της υπ΄αριθμ 167/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού που αφορά σε αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου ΚωνστατντίνουΤ.Κ. Περιβολίου περί αντικατάστασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης    Οικονομική Υπηρεσία    260η
4ο      Έγκριση της υπ αριθμ.168/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού, που αφορά "αποπληρωμή τιμολογίων για δημοσίευση στην εφημερίδα Έθνος" για λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή    Οικονομική Υπηρεσία    261η
5ο     Έγκριση της υπ΄αριθμ 169/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπης του Δήμου Δομοκού, που αφορά σε εργασίες αντικατάστασης σπασμένων πλακιδίων του Υφάντειου κτηρίου στην Τ.Κ. Περιβολίου    Οικονομική Υπηρεσία    262η
6ο     Έγκριση της υπ΄αριθμ 170/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, που αφορά προικοδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις του 2010    Οικονομική Υπηρεσία    263η
7ο     Έγκριση της Αριθμ 171/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού που αφορά στους όρους Προκήρυξης για τη χορήγηση προικοδοτήσεων για το έτος 2015 από το Κληροδότημα Κ.Α. Υφαντή και δαπάνη δημοσίευσης αυτής.    Οικονομική Υπηρεσία    264η
8ο     Έγκριση Έκτακτης Επιχορήγησης του Δήμου Δομοκού προς την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας και την Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δομοκού    Οικονομική Υπηρεσία    265η
9ο     Έγκριση της αριθμ 165/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού που αφορά στην απαλλαγή του Δημοτικού Ταμία από την εξόφληση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην οδό Καλλέργη στη Δ.Κ. Δομοκού.    Οικονομική Υπηρεσία    266η
10ο     Έγκριση απόφασης-εισήγησης  του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κορομηλιάς για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Κορομηλιάς    Οικονομική Υπηρεσία    267η
11ο     Έγκριση απόφασης-εισήγησης του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κορομηλιάς για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη  θέση "Περιβόλια"    Οικονομική Υπηρεσία    268η
12ο     Έγκριση απόφασης του Τ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (τωρινός Φούρνος Τσιγαρίδα)    Οικονομική Υπηρεσία    269η
13ο     Έγκριση παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Σαναΐλας Νεοχωρίου    Οικονομική Υπηρεσία    270η
14ο     Αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Υπογραφής Σύμβασης για το έργο "Βελτίωση Αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Βαρδαλή έως Ε.Γ.Σ.    Τεχνική Υπηρεσία    271η
15ο     Αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Υπογραφής Σύμβασης για το έργο "Βελτίωση Αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Γαβρακίων έως ιδιοκτησία Σπέντζου"    Τεχνική Υπηρεσία    272η
16ο     Αποδοχή της Απόφασης Έγκρισης Υπογραφής Σύμβασης για το έργο "Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Συνθηκών άεδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκό"    Τεχνική Υπηρεσία    273η
17ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Διαμόρφωση Νεκροταφείου στην Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου".    Τεχνική Υπηρεσία    274η
18ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Επισκευή -Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Παλαμά."    Τεχνική Υπηρεσία    275η
19ο     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Επέκταση Δικτύου Βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Δομοκού"    Τεχνική Υπηρεσία    276η
20ο     Έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Ομβριακής - Τσέρνης - Βελεσσιώτες"    Τεχνική Υπηρεσία    277η
21ο     Έκδοση Απόφασης Υποστήριξης της υποψηφιότητας των Δελφών ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021    Δήμαρχος    278η
22ο     Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη (Σχετ Η αριθμ 5/2015 απόφαση - εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Δομοκού)    Πρόεδρος Σ.Ε.Μ.    279η
23ο     Συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝΚΑ     Οικονομική Υπηρεσία    280η
24ο     Μεταφορά Χρημάτων από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Δομοκού στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό του Δήμου Δομοκού στην Εθνική Τράπεζα    Οικονομική Υπηρεσία    281η
25ο     Τροποποίηση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.(ΣΧΕΤ Η αριθμ 28/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ)    Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.    282η
26ο     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού έτους 2015    Δήμαρχος    283η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης    
Share on Google Plus

About Unknown

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment