Συνεδριάζει την Τρίτη 27η Οκτωβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 23 Οκτωβρίου 2015           
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
           
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ: 13345           
           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ           
Πληροφορίες    Ε. Ζησοπούλου       
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:      223 2350 221       
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:      Ν.Καλημέρης       
    6972147545       
         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    19η / 2015       
           
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)           
           
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 27η Οκτωβρίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:             
           
α'    Προηγούνται..       
           
1]    Ανακοινώσεις Δημάρχου.       
           
2]    Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.       
3]    Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010       
           
β'    Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.       
           
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ    Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο     Εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δομοκού    Γραφείο Παιδικών Σταθμών    230η
2ο     Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δωρεάν διανομής ρυζιού έτους 2014    Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων      231η
3ο     Έγκριση συμμετοχής στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες    Δήμαρχος    232η
4ο     Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης    Δήμαρχος    233η
5ο     Καθορισμός Τελών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Δομοκού    Δήμαρχος    234η
6ο     Έγκριση συμμετοχής στον Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτιονία    Δήμαρχος    235η
7ο     Εκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και χάρτη του Δήμου Δομοκού.    Πρόεδρος Δ.Σ.    236η
8ο     Έγκριση Απόφασης Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Μαντασιάς για την εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων στη θέση "Καψάλα" και "Κρέμαση"    Οικονομική Υπηρεσία    237η
9ο     Έγκριση Απόφασης Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Γαβρακίων για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση "Πλάτανος"    Οικονομική Υπηρεσία    238η
10ο     Έγκριση Απόφασης Τα.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στη θέση "Δένδρο"    Οικονομική Υπηρεσία    239η
11ο     Σύνταξη νέου πίνακα υλοτομίας για την ξύλευση του διακατεχόμενου δάσους Μακρυρράχης προς κάλυψη των αναγκών των μόνιμων κατοίκων της τοπικής κοινότητας για το έτος 2015 ( Σχετ.: Η αριθμ 8/2015 απόφαση του Τ.Σ. της Τοπικής κοινότητας Μακρυρράχης)    Τεχνική Υπηρεσία    240η
12ο     "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΩΣ ΠΑΝΤΙΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗ ΡΙΤΑΣ ΕΩΣ ΡΕΜΑ ΑΚΡΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΙΑΚΟΥ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ»
"    Τεχνική Υπηρεσία    241η
13ο     "ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.»
"    Τεχνική Υπηρεσία    242η
14ο     ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΒΕΛΕΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»    Τεχνική Υπηρεσία    243η
15ο     Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»    Τεχνική Υπηρεσία    244η
16ο     ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014».    Τεχνική Υπηρεσία    245η
17ο     ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ KAI  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟY»     Τεχνική Υπηρεσία    246η
18ο     "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ –ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»
"    Τεχνική Υπηρεσία    247η
19ο     "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
"    Τεχνική Υπηρεσία    248η
20ο     "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΙΧΙΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ »
"    Τεχνική Υπηρεσία    249η
21ο     ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ »     Τεχνική Υπηρεσία    250η
22ο     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικ. Έτους 2015    Τεχνική Υπηρεσία    251η
23ο     Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Δομοκού, οικ. έτους 2015    Τεχνική Υπηρεσία    252η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ           
           
Νικόλαος Καλημέρης    
Share on Google Plus

About Unknown

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment