Ανακοίνωση για την απόσταξη στέμφυλων, έτους 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι με την έναρξη της αποστακτικής περιόδου  από 15/10/2015 έως 15/11/2015 για το τρέχον έτος , οι αμπελοκαλλιεργητές του Δήμου Δομοκού, οι οποίοι έχουν κάτω από ένα στρέμμα αμπέλι, και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάση του άρθρου 7παρ.3/ε του Ν.2969/2001(ΦΕΚ 281Α’/18-02-2001), θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν.
Με την αίτηση (δίνεται από το Δήμο) οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές πρέπει να προσκομίσουν και τα απαραίτητα παρακάτω έγγραφα:
1)  Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως
      α) άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή
      β) Δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να εμφανίζεται το αμπέλι ή
      γ) Ε.1 ή Ε.9 οικ. έτους 2014 ή
      δ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού
2)  Αστυνομική Ταυτότητα
3)  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε  να απευθύνεστε στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου μας (τηλέφωνο:2232350212 )
ΣυνημμένοΜέγεθος
 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ67.5 KB
Share on Google Plus

About Unknown

Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
    Blogger Comment
    Facebook Comment